Školský vzdelávací program

IŠKvP 2020-2021

Prílohy:

Príloha č. 1 – FG /finančná gramotnosť/

Príloha č. 2 – ISCED 1

Príloha č. 3 – ISCED 2

Príloha č. 4 – ŠKD

Príloha č. 5 – Učebné osnovy 1. a 5. ročník

Príloha č. 6 – Učebné osnovy 2. ročník (SJL – regionálna literatúra, ANJ, FLB) a 6.
ročník (MAT, DEJ, BIO, GEO, SPH)

Príloha č. 7 – Učebné osnovy 5. ročník špec. trieda (SJL, TEV)

Príloha č. 8 – Učebné osnovy 3. ročník (SJL – regionálna literatúra, FLB)

Príloha č. 9 – Učebné osnovy 3. ročník špec. trieda (SJL)

Príloha č. 10 – Učebné osnovy 7. ročník (MAT, SJL, druhý cudzí jazyk)

Príloha č. 11 – Učebné osnovy 6. ročník špec. trieda (SJL)

Príloha č. 12 – Učebné osnovy 4. ročník (FLB)

Príloha č. 13 – Učebné osnovy 8., 5., 7., 9. ročník (GEG), 8. roč. (NEJ, RUJ)

Príloha č. 14 – Učebné osnovy 6. a 7. ročník špec. trieda (SJL)

Príloha č. 15 – Učebné osnovy 8. ročník špec. trieda (SJL)

Príloha č. 16 – Učebné osnovy 9. ročník (SJL)

Príloha č. 17 – Učebné osnovy 8., 9. ročník špec. trieda (MAT)

Príloha č. 18 – Učebné osnovy 9. ročník špec. trieda (CHE)

Príloha č. 19 – Učebné osnovy 9. ročník bežná a špec. trieda (SJL, MAT)


https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/ISKvP-2016-2017_ZS-Strzg8KE_final.pdf

https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/ISKvP-2017-2018_ZS-Strzg8KE_Final.pdf

https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/Schvalenie-SkVP-a-VP-2012-2013-z-29.11.2012_0.pdf

https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/SKvP-dobiehajuci-2015-2016_ZS-Strzg8KE.pdf

https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/Vych.-program-ZS-Strzg8KE_od-1.9.2018-Final.pdf

Návrat hore