Poukázanie 2% z daní

Združenie rodičov a priateľov Základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8

Daňové priznania už niekoľko rokov ponúkajú možnosť odovzdať 2% z daní občianskym združeniam. Dovoľujeme si Vás rodičov ale aj ostatných priaznivcov školy, prípadne jej personál osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní nášmu združeniu, ktoré sa každoročne snaží o finančnú podporu a skvalitnenie výučby na ZŠ Starozagorská 8 alebo podporu jej žiakov pri dosahovaní úspechov v súťažiach.

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=11344

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Združenie rodičov a priateľov základnej školy v Košiciach, Starozagorská 8
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45007535
Adresa/sídlo: Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice-mestská časť Sídlisko KVP
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako postupovať pri darovaní 2% daní?

Daňové priznanie za Vás podáva Váš zamestnávateľ:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2024 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2023 a vydanie tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30. apríla 2024.

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov a vyplňte príslušný formulár daňového priznania, vyplňte Údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete na tejto stránke vyššie. Riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31. marca 2024 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň.

Právnická osoba

  • Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Dobrovoľnícke aktivity

  • Ak ste osoba, ktorá odpracovala minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať 3% z dane. Ak spĺňate túto podmienku, môžete vyplniť potvrdenie na www.rozhodni.sk

Tlačivá

Návrat hore