Voľné pracovné miesta

Primátor mesta Košice dňa 17.4.2024 podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásil výberové konanie

na funkciu riaditeľa Základnej školy Starozagorská 8, Košice.

Informácie o požadovaných podmienkach na: https://static.kosice.sk/article/4WMwgjh8EXX9OzO4O8/vyhlasenie_vk_starozagorska_4_24.pdf


Vychovávateľ

Návrat hore