Verejné obstarávanie

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: Základná škola Starozagorská 8, 040 23 Košice

IČO: 31985921

DIČ: 2020960744

ZASTÚPENÁ: PaedDr. Alexander Suchan

Základná škola Starozagorská 8, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie rok 2013 od 1. 7.2013 

Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
Prieskum trhu 


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA pre zákazku Zosilnenie a podbetónovanie základov telocvične

postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

Dňa 24.8.2021 bola vyhlásená zákazka Zosilnenie a podbetónovanie základov telocvične prostredníctvom systému na elektronizáciu verejného obstarávania Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.09.2021 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese: https://sss.eranet.sk/.

 

Košice, 24.8.2021


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA pre zákazku Výmena okien

postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Dňa 28.7.2021 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien“ prostredníctvom systému na elektronizáciu verejného obstarávania Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.8.2021 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Košice, 28.7.2021

Návrat hore