Medzinárodná spolupráca – ZŠ Polanka nad Odrou

     Naša základná škola od r. 2010 spolupracuje s partnerskou školou Základná škola H. Salichové v Polanke nad Odrou, časť Ostrava – výmennými pobytmi a ďalšími aktivitami.

Odkazy:

Web stránka

Kontakt

Základné informácie o spriatelenej škole:

ZŠ nesie meno miestnej maliarky Heleny Salichovej


Začiatok spolupráce škol.rok 2009/2010

výmenné návštevy riaditeľov škôl PaedDr. A. Suchana a RNDr. J. Tepera

GALÉRIA

Školský rok 2010/2011

Návšteva PadDr. A. Suchana a odovzdanie listu 4.A triedy, ktorá si v školskej súťaži o Výzdobu k MS v hokeji vylosovala Česko

LIST 4.A triedy

9.6.2011-11.6.2011
Účasť žiakov na hádzanárskom turnaji na pozvanie spriatelenej školy

GALÉRIA

Jún 2011
Pozdrav štvrtákov z družobnej školy Polanka nad Odrou

GALÉRIA

Návšteva žiakov zo ZŠ Polanka nad Odrou – plná zážitkov a priateľstiev…

GALÉRIA

17.9.2011
KORZÁR o návšteve žiakov zo ZŠ Polanka nad Odrou

ODKAZ

30.5.2012 – 2.6.2012
Projekt – POZNÁVEJME PŘÁTELÉ ZE SLOVENSKA II

PDF

GALÉRIA

8.5.-11.5.2013
Viac o pobyte v Ostrave

Spolupráca so základnou školou v Ostrave začala v školskom roku 2013/2014 „Dňom slovenskej kuchyne“ v školskej jedálni pri ZŠ v Polanke (19.4.2013) a výstavou obrazov v SPOT-e KVP (23.4.2013) v Košiciach. V dňoch 5.-8.5.2013 sme hostili žiakov, zástupcov pedagógov a školskej kuchyne u nás.
V rámci projektu „Poznávejme přátelé ze Slovenska III“ pripravila v dňoch 8.-11.5.2013 partnerská škola ZŠ Halichové v Polanke nad Odrou – časť Ostravy pobyt pre 18 žiakov našich tried 6.A, 7.A a 7.B.
https://kosice.korzar.sme.sk/c/6790753/v-ponuke-vystav-su-olejomalby-fotografie-i-medirytiny.html

GALÉRIA

24 – 27.4.2014 a 27 – 30.4.2014
Výmenné pobyty žiakov ZŠ Starozagorská 8 Košice a ZŠ H. Salichové v Polanke nad Odrou

V dňoch 24. – 27.4.2014 sme na pôde našej školy privítali žiakov našej partnerskej školy v Ostrave. Od nedele 27.4. do stredy 30.4.2014 sa zasa naši žiaci zúčastnili mnohých aktivít v okolí Ostravy.

PDF

GALÉRIA

3.-9. 5.2015
Výmenný pobyt Košice – Ostrava 2015

V rámci projektu “Ukážme svoje mesto priateľom 2015” Základnej školy na Starozagorskej 8 v Košiciach do nášho mesta zavítalo 3.5.2015 v poradí už na piatu návštevu 19 žiakov s ich pedagogickým doprovodom spriatelenej školy z Polanky nad Odrou – Ostravy. K cieľom projektu každoročných vzájomných výmenných pobytov žiakov oboch škôl patrí spoznávanie krás oboch miest, nahradenie komunikácie cez počítač komunikáciou zoči-voči  a efektívne trávenie voľného času detí a mládeže oboch partnerských miest.

Sprievodný program, ktorý v tomto roku tvorila o.i.: prehliadka centra mesta, návšteva  výstavy Cesta do praveku OZ Haliganda v Spojenej škole sv. košických mučeníkov na Čordákovej 50, workshop vo Výmenníku Wuppertálska, ďalej prezretie kaštieľa v Betliari a Zádielského kaňonu, bol obohatený i o osobné stretnutie so starostom MČ KVP p. Ing. A. Halenárom na pôde Miestneho úradu. Starosta oboznámil prítomných hostí z pôsobnosťou a kompetenciou svojho úradu, informáciami o Sídlisku KVP a pripomenul i spoločnú históriu oboch národov. 

Priamym pokračovaním pobytu žiakov bol spoločný odchod žiakov oboch škôl do Ostravy, kde pre žiakov z nášho sídliska pripravila partnerská ostravská škola program pod gesciou starostu Mestského obvodu Polanka nad Odrou na juhozápade Ostravy, ktorý našim žiakom predstavil novorekonštruované priestory Dělníckeho domu. Súčasťou pobytu bola návšteva Sanatórií Klimkovice, opravární lietadiel, CHKO Poodří, ZOO i hokejového stretnutia MS v ľadovom hokeji vo Vitkovickej aréne.

PDF

GALÉRIA

1.-7.5.2016
Výmenný pobyt Košice – Ostrava 2016

PDF

GALÉRIA

30.4. – 6.5.2017
Výmenný pobyt Košice – Ostrava 2017

V poradí už po siedmy krát sa spolupráca našej školy so ZŠ H. Salichové v Ostrave Polanke pretaví do výmenného pobytu žiakov, pedagógov i zamestnankýň jedální oboch škôl. Pre účastníkov si obe strany pripravili zaujímavý program. V nedeľu 30.4.2017 privítame ostravskú výpravu na tri dni u nás a v stredu večer zas naši dorazia do Polanky nad Odrou.

PDF

GALÉRIA

23. – 25.10.2017
Výmenný pobyt Košice – Ostrava 2017 – október

Projekt Základní školy H. Salichové, Heleny Salichové 816, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou:  „Porovnání vědomostí žáků 5. a 9. ročníku ZŠ partnerských škol“

PDF

GALÉRIA

13.5. – 19.5.2018
Výmenný pobyt Košice – Ostrava 2018 – máj

PDF

GALÉRIA

12.5.2019 – 18.5.2019
ZŠ STAROZAGORSKÁ 8, KOŠICE & ZŠ a MŠ  POLANKA NAD ODROU

GALÉRIA

11.5. – 14.5.2022
Výmenný pobyt žiakov- „Poznávejme slovenské přátelé – 2022“

PDF
ČLÁNOK
GALÉRIA

31.5. – 3.6.2023
Výmenný pobyt žiakov- „Výuka s radostí obě města přemostí“

PDF
GALÉRIA

12.5. – 18.5.2024
Výmenný pobyt žiakov – „Výuka s radostí obě města přemostí – Ukážme svoje mesto priateľom”

PDF
GALÉRIA

Návrat hore