Pedagógovia

Mgr. Eva Oľhavová 

Mgr. Jana Pokorná 

Mgr. Monika Guothová

Mgr. Katarína Debnárová

Mgr. Katarína Štempelová

Mgr. Gabriela Vojteková 

Mgr. Helena Popovičová

Mgr. Daniela Kožejová

Mgr. Katarína Guľašová

Mgr. Erika Daková

Mgr. Kvetoslava Šmajdová

Mgr. Eva Fabriciová

Mgr. Janette Takácsová

Ing. Zita Hlaučová

Mgr. Jana Franko

PhDr. Janka Kuchárová

Mgr. Daniela Novysedláková

Mgr. Jozef Záhradník

Mgr. Katarína Bencková

PaedDr. Zlatica Horňáková

PaedDr. Mária Rimáková

PaedDr. Viera Dudíková

Mgr. Zuzana Haciová

Mgr. Alena Opltová

PaedDr. Alexander Suchan

Zostava asistentov učiteľa:

Martina Hrehová

Miroslava Hrnčíková

PhDr. Michala Ivanová

Ing. Lenka Kurciniková

Zita Záhumenská

Zostava inkluzívneho tímu:

Bc. Anna Kuliková

Mgr. Marta Podhorinová

Miroslava Reváková

PhDr. Andrea Tolnayová

ŠKD:

Zdenka Matejičeková

Mgr.Miroslav Pilčík

Karin Onderková Stadler

Scroll to Top