Pedagógovia

Mgr. Eva Oľhavová 

Mgr. Jana Pokorná 

Mgr. Monika Guothová

Mgr. Katarína Debnárová

Mgr. Katarína Štempelová

Mgr. Gabriela Vojteková 

Mgr. Helena Popovičová

Mgr. Daniela Kožejová

Mgr. Katarína Guľašová

Mgr. Erika Daková

Mgr. Kvetoslava Šmajdová

Mgr. Eva Fabriciová

Mgr. Janette Takácsová

Ing. Zita Hlaučová

Mgr. Jana Franko

PhDr. Janka Kuchárová

Mgr. Daniela Novysedláková

Mgr. Jozef Záhradník

Mgr. Jana Nigutová

PaedDr. Zlatica Horňáková

PaedDr. Mária Rimáková

PaedDr. Viera Dudíková

Mgr. Zuzana Haciová

Mgr. Jozef Miňo

Mgr. Alena Opltová

PaedDr. Alexander Suchan

Zostava asistentov učiteľa:

Martina Hrehová

Iveta Gilianová

Mgr. Helena Hozová

Miroslava Reváková

Valéria Ričaniová

Mgr. Katarína Sedláková

Mgr. Katarína Siládi-Juhásová

Mgr. Kristína Takáčová

Zostava inkluzívneho tímu:

Mgr. Marta Podhorinová

PhDr. Michala Ivanová

Miroslava Reváková

Valéria Ričaniová

Mgr. Helena Hozová

ŠKD:

Zdenka Matejičeková

Karin Onderková Stadler

Bc. Anna Bočkoríková

Erika Illésová

PhDr. Monika Némethová

Scroll to Top