Zmluvy, objednávky, faktúry do 2016

Číslo zmluvy Dodávateľ/Nájomca Názov zmluvy Dátum podpisu zmluvy

č. 249062007
Dodatok č.1
Dodatok č.2

Súkromná materská škola,
Zuzkin park 2, Košice
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 9.7.2007
č. 249042015 NATALEN s.r.o. Zmluva o prenájme nebytových priestorov 6.11.2015
č. 249022013 Základná umelecká škola Bernolákova 26, Košice Zmluva o nájme ZUŠ Bernolákova 26 1.10.2012

č. 249162012
príloha č.1 a č.2

SMŠ Starozagorská 8 Košice Zmluva o nájme Pozemok so SMŠ 30.10.2012

č. 249082016

LIBA ACADEMY 11 Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov

5.10.2016

Návrat hore