Rada školy pri Základnej škole Starozagorská 8, 040 23 Košice vo funkčnom období 2021 – 2025

P. č.

Člen za /funkcia/:

Meno a priezvisko

 
 

1.

zriaďovateľa

Bc. Dávid Karľa

 

2.

PaedDr. Marián Mikulišin

 

3.

Ing. Erika Pasztorová

 

4.

Bc. Marián Podolinský

 

5.

zákonných zástupcov žiakov

Zuzana Hricová

 

6.

Renáta Tkáčová

 

7.

Ing. Zuzana Vargová

 

8.

Katarína Žitňanská

 

9.

ostatných zamestnancov školy

Martin Šemrák

 

10.

pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Katarína Štempelová – predseda

 

11.

Mgr. Gabriela Vojteková

 

Dátum ustanovujúcej schôdze:    16.6.2021

Dátum zriadenia Rady školy [1]:     1.7.2021

[1] podpisom zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady zriaďovateľom školy – primátorom mesta Košice

Scroll to Top