Rada školy pri Základnej škole Starozagorská 8, 040 23 Košice vo funkčnom období 2021 – 2025

P.č.

Člen za /funkcia/:

Meno a priezvisko

 
 

1.

zástupcovia zriaďovateľa

Iveta Adamčíková

 

2.

Mgr. Marián Horenský, PhD.

 

3.

doc. Ing. Erik Weiss, PhD.

 

4.

Ing. Martin Žec

 

5.

zástupcovia rodičov

Zuzana Hricová

 

6.

Renáta Tkáčová

 

7.

Ing. Zuzana Vargová

 

8.

Mgr. Jana Čajbíková

 

9.

zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Ing. Daniela Cvelihárová, PhD.

 

 

10.

zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Jana Pokorná

 

 

11.

Mgr. Gabriela Vojteková

 

aktualizované 18.10.2023

Dátum ustanovujúcej schôdze:    16.6.2021

Dátum zriadenia Rady školy [1]:     1.7.2021

[1] podpisom zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady zriaďovateľom školy – primátorom mesta Košice

Návrat hore