Rada školy pri Základnej škole Starozagorská 8, 040 23 Košice vo funkčnom období 2021 – 2025

P.č.

Člen za /funkcia/:

Meno a priezvisko

 
 

1.

zástupcovia zriaďovateľa

Bc. Dávid Karľa

 

2.

PaedDr. Marián Mikulišin

 

3.

Ing. Erika Pasztorová

 

4.

Bc. Marián Podolinský

 

5.

zástupcovia rodičov

Zuzana Hricová

 

6.

Renáta Tkáčová

 

7.

Ing. Zuzana Vargová

 

8.

Mgr. Jana Čajbíková

 

9.

zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Martin Šemrák

podpredseda RŠ

 

10.

zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Katarína Štempelová

predsedníčka RŠ

 

11.

Mgr. Gabriela Vojteková

 

aktualizované 06.10.2022

Dátum ustanovujúcej schôdze:    16.6.2021

Dátum zriadenia Rady školy [1]:     1.7.2021

[1] podpisom zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady zriaďovateľom školy – primátorom mesta Košice

Scroll to Top