Informácie pre žiakov

Chcem Ťa vypočuť a pochopiť, nebudem súdiť ani hodnotiť.

Pamätaj si, že požiadať o pomoc nie je hanba, ale prejav statočnosti.

Ak by si mal obavy ma kontaktovať sám, môžeš tak urobiť aj prostredníctvom rodičov, učiteľov, spolužiakov či mailu.


Milí žiaci, rodičia, učitelia!
V tomto náročnom čase vám chcem spríjemniť tieto chvíle. Ponúkam vám možnosť pozrieť sa do svojho vnútra a trochu sa spoznať. Tieto 4 testy vám k tomu pomôžu. Verím, že sa vám budú páčiť a s výsledkom testov budete spokojní.

Môžeš ma vyhľadať, ak…

– Ťa niečo trápi a nevieš si s tým poradiť sám,

– máš pocit, že nie si dosť dobrý/á,

– prežívaš z akýchkoľvek príčin ťažké obdobie,

– máš pocit, že sa Ti niečo nedarí,

– máš problémy s učením a sústredením sa,

– tvoj/a spolužiak/spolužiačka, kamarát/ka, priateľ/ka má problém, s ktorým by si mu chcel/a pomôcť, no nevieš ako,

– Ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi a kamarátmi,

– si nezapadol do kolektívu v škole a cítiš sa osamelo,

– Ti niekto ubližuje,

– alebo sa chceš porozprávať o niečom inom, čo Ťa trápi.


Nezabudni, že všetko čo u mňa povieš, u mňa aj zostane.

Výnimkou sú však situácie,

ak Ti niekto ubližuje

ak máš potrebu niekomu ubližovať ty

ak máš potrebu ubližovať sebe

Návrat hore