Zelené átrium

Naša škola v spolupráci so  ZRPŠ sa v novom občianskom projekte “Zelené átrium” uchádza o  dotáciu z participatívneho rozpočtu u MČ KVP.
Je zameraný na revitalizácia jestvujúcej zelene; vybudovanie bezpečného schodiska; vytvorenie hriadok pre pestovanie rastlín; vybudovanie dlažby pod lavičkami

https://atrium72.webnode.sk/rok-2023/

Návrat hore