Záložka do knihy spája školy

Naša škola týmto projektom v šk. roku 2023/2024 využije výmenu záložiek vyrobených štvrtákmi, piatakmi, siedmakmi a ôsmakmi vedenými p. učiteľkami Dudíkovou a Fabriciovou so žiakmi partnerskej Základnej škole J. V. Sládka v Zbirohu (okr. Rokycany v Plzenskom kraji)  k prehĺbeniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike

Užitočné odkazy:

Výzva.pdf
www.kjm.cz/aktuality/zalozka-do-knihy-spojuje-skoly

Záložka do knihy spája školy 2022-2023 – článok
Záložka do knihy spája školy 2021-2022 – článok
Návrat hore