Záložka do knihy spája školy

Naša škola týmto projektom využije výmenu záložiek vyrobených štvrtákmi, piatakmi, siedmakmi a ôsmakmi vedenými p. učiteľkami Dudíkovou a Fabriciovou so žiakmi partnerskej školy v Polanke nad Odrou k prehĺbeniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike.

Záložka do knihy spája školy – článok

Scroll to Top