Národný projekt POP III

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

Prioritou tohto projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu +, je pokračovanie v podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných národných projektov a výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty NP POP a POP II). Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. Financovanie podporných profesií zo  štátneho rozpočtu je súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktorý bol zavedený novelou školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila NR SR.

Pozície v projekte NP POP 3 na našej škole v školskom roku 2023/2024: 3 pedagogickí asistenti, členovia školského podporného tímu: školská psychologička, sociálna pedagogička a ŠDK.”

Národný projekt POP III

https://www.minedu.sk/projekt-na-podporu-pomahajucich-profesii-pokracuje-v-tretej-faze-bude-v-skolach-posobit-6-700-podpornych-pozicii/

Návrat hore