Členovia rady rodičov, ktorí zastupujú rodičov v jednotlivých triedach (2022/2023)

Trieda

Meno a priezvisko

1.A

Zita Kisiday

1.B

Iveta Dropková

2.A

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

2.B

Katarína Bačinská

3.A

Jana Čajbíková

3.B

Mgr. Renáta Zsigová

4.A

Ing. Ladislav Főző, PhD.

4.B

Ing. Viktória Švajková

5.A

Renáta Tkáčová

6.A

Michaela Gočová

6.B

Lenka Halušková

7.A

Slavomíra Nagyová

7.B

Zuzana Vargová

8.A

Anita Rádai

8.B

Ing. Peter Busniak

9.A

Mgr. Kamila Šimková

9.B

Marianna Krettová

Návrat hore