Členovia rady rodičov, ktorí zastupujú rodičov v jednotlivých triedach (2023/2024)

TriedaMeno a priezvisko
1.A
1.B
2.A
2.B
3.ALadislav Takáč
3.B
4.AJana Čajbíková
4.BMgr. Renáta Zsigová
5.AJana Takáčová
5.BViktória Krempaská
6.ARenáta Tkáčová
6.B
7.AMichaela Gočová
7.BLenka Halušková
8.AIveta Fujaková
8.BZuzana Vargová
9.AIvana Turčíková
9.BIng. Peter Bušniak
Návrat hore