Členovia rady rodičov, ktorí zastupujú rodičov v jednotlivých triedach (2021/2022)

zoznam podľa tried

Trieda

Meno a priezvisko

1.A

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

1.B

Katarína Bačinská

2.A

Zuzana Hricová

2.B

Mgr. Renáta Zsigová

3.A

Ing. Ladislav Főző, PhD.

3.B

Ing. Viktória Krempaská

4.A

Ing. Maroš Poliačik – predseda

4.B

Renáta Tkáčová

5.A

Petra Homolová

5.B

Miroslava Hrnčíková

6.A

Slavomíra Nagyová

6.B

Monika Kraľová

7.A

Anita Rádai

7.B

Mgr. Gabriel Lukáč

8.A

Mgr. Darina Kaszycká

8.B

Monika Kraľová

9.A

Iveta Demirelová

9.B

Nadežda Závodská

Scroll to Top