Členovia rady rodičov, ktorí zastupujú rodičov v jednotlivých triedach (2021/2022)

zoznam podľa tried

Trieda

Meno a priezvisko

1.A

 

1.B

 

2.A

Jana Čajbíková

2.B

Mgr. Renáta Zsigová

3.A

Ing. Ladislav Főző, PhD.

3.B

Ing. Viktória Krempaská

4.A

Ing. Maroš Poliačik – predseda

4.B

Katarína Žitňanská

5.A

Ing. Agnesa Béres-Alevová

5.B

Miroslava Hrnčíková

6.A

Slavomíra Nagyová

6.B

Monika Kraľová

7.A

Anita Rádai

7.B

Mgr. Gabriel Lukáč

8.A

Michaela Štofková

8.B

Monika Kraľová

9.A

Veronika Imrichová

9.B

Nadežda Závodská

Scroll to Top