Oznámenie rodičov žiaka v hmotnej núdzi

Prosíme rodičov detí 1. – 9. ročníka v hmotnej núdzi, aby najneskôr do 28.8.2024 doniesli potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že sú v HMOTNEJ NÚDZI alebo na hranici ŽIVOTNÉHO MINIMA.
Formulár na posúdenie príjmu si rodičia môžu podať na ÚPSVaR od júla 2024, najneskôr do 27.8.2024.

Potvrdenie na I. polrok šk.roka 2024/2025 je potrebné odovzdať v kancelárii hospodárky školy.
Potvrdenie je potrebné k poskytnutiu dotácie na učebné pomôcky.

Návrat hore