Harmonogram termínov

Celoslovenské Testovanie 5

T: 17.05.2023

Celoslovenské Testovanie 9

T: 22.03.2023 a 23.03.2023

Celoslovenské Testovanie 9 – náhradný termín

T: 04.04.2023 a 05.04.2022

Kritéria na školy s talentovou skúškou zverejňuje riaditeľ SŠ

T: do 09.12.2022

Zákonný zástupca žiaka 5.,8. a 9. ročníka odovzdá kariérovej poradkyni prihlášku na SŠ, potvrdenú dorastovým lekárom ( podľa potreby SŠ) a podpisom oboch rodičov na overenie a podpis riaditeľa ZŠ

T: 20.02.2023 – 24.02.2023

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

T: do 20.03.2023

Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

T: 21.3.2023 a 14.4.2023

1.kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

T: 28.4.2023 a 3.5.2023

  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

T: 4.5.2023 a 5.5.2023

  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

T: 9.5.2023 a 10.5.2023

1.kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

T: 11.5.2023 a 15.5.2023

2.kolo prijímacích skúšok na všetky školy, ktoré majú voľné miesta

( v tomto prípade podáva uchádzač ďalšiu prihlášku potvrdenú základnou školou)

T: 06.06.2023

2.kolo prijímacích skúšok

T: 20.06.2023-21.6.2023

Návrat hore