Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Táto stavba je zapojením školy a mesta Košice do Výzvy MIRRI SR na predkladanie žiadostí o nenávratný FP na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl /zo dňa 14.07.2023, jej II. kolo: do 16.01.2024/.  Zahŕňa zemné a búracie práce, prípravu povrchov, stavebné konštrukcie s prestrešením a sadové úpravy na teraskách školy na 0.-tom podlaží.

Návrat hore