Záložka do knihy spája školy – článok

Do projektu sa zapojili žiaci piatich tried – 5.A, 5.B, 6.A, 7.B a 8.A. S radosťou a chuťou na hodinách literatúry maľovali, lepili a hľadali citáty i slovenské príslovia. Vyrobené záložky sme poslali našim kamarátom zo ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou.

Počas ich výroby sme si rozprávali o rôznych českých rozprávkach, vypočuli  sme si aj niektoré najznámejšie piesne z nich. Spomínali sme na českých hercov, športovcov, rozprávali sme si o Prahe a spomínali sme aj iné mestá. Na internete sme vyhľadali aj rôzne  české hádanky a snažili sme sa ich uhádnuť.

 

V oboch piatackých triedach sme si spoločne prečítali knihu Kosprd a Telecí, ktorú nám poslali. Veľmi sa nám páčila a pri jej čítaní sme sa dobre zabávali. Mali sme možnosť čítať v českom jazyku. Viacerí máme k češtine blízko prostredníctvom rozprávok. Bolo to vidieť počas čítania, že väčšine textu sme rozumeli bez problémov. Cudzie nám boli len niektoré slová a tie sme si spoločne vysvetlili.. K tejto knižke sme maľovali  obrázky, vyrobili sme záložky, česko-slovenské pexeso s dvojicami slov a diskutovali sme o rôznych situáciách z knižky.

Niektoré slová z pexesa: holčička – dievčatko, žížala – dážďovka, pěvkyně – speváčka, kos – drozd. Žiaci si mohli precvičovať výslovnosť pre nás neznámych písmen ř, ě, napr.: pěvkyně, měsíček, hlavě, řvát, křoví, řekl, rytíři. Veľmi ich zaujal aj model vzducholode Kosprd 1. Hneď ponúkli zopár nápadov na svoje vlastné modely. Záložky sme si vystavili na jednej z násteniek pri 8.A a ostatné sme si rozdelili. Zaujali nás hlavne záložky s hádankami, ocenili sme skvelý nápad.

Už sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

Čo nám napísali…

Návrat hore