OZNÁMENIE RIADITEĽA 26.11.2021

Po aktuálnom vývoji chorobnosti žiakov našej školy a po konzultácii s RÚVZ v Košiciach týmto oznamujem svoje rozhodnutie o prechode všetkých žiakov školy na dištančnú formu vzdelávania, a to od 29.11.2021 do 3.12.2021.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie je plánovaný na pondelok 6.12.2021. O spôsobe vyučovania počas nasledujúceho týždňa Vás budú informovať triedni učitelia.

Prípadné zmeny alebo doplnenie tohto oznámenia budú zverejnené na stránke školy.

Zároveň Vás chcem informovať, že v dňoch 29.11. – 3.12.2021 Školská jedáleň žiakom našej školy nebude poskytovať stravu /sú odhlásení/.

PaedDr. A. Suchan, ZŠ Starozagorská 8, Košice

Návrat hore