iBobor

V týždni od 8. – 12. novembra prebiehal aj v našej škole 15. ročník súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z tried V.A a VIII.A. v kategóriách Bobrík a Kadet. Z toho sa siedmi žiaci stali úspešnými riešiteľmi úloh. Srdečne im gratulujeme. Celkové vyhodnotenie sa žiaci dozvedia na hodinách informatiky.

V kategórii Bobríci súťažilo 25 412 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 875, úspešných riešiteľov je 8 517 (33,12%).
Priemer získaných bodov je 46,7 (z 96); medián je 44.

V kategórii Kadeti súťažilo 16 752 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 46, úspešných riešiteľov je 3 066 (18,3%).
Priemer získaných bodov je 36,11 (z 80); medián je 35,33.

Návrat hore