Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľ Základnej školy Starozagorská 8, Košice týmto pre zvýšenú chorobnosť žiakov po konzultácii s Odborom hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach a v zmysle čl. 5 bod 2 písm. c) MU MŠ SR č. […]

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu Read More »