Riaditeľské voľno – 18.05.2022

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 18.5.2022 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia: Celoslovenského testovania piatakov T5-2022 a aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy – riaditeľské voľno pre žiakov 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19.5.2022.

PaedDr. Alexander Suchan

Návrat hore