Prechod na dištančné vyučovanie

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – prechod na dištančné vzdelávanie v dňoch 1. – 3.2.2022 (utorok až štvrtok) z prevádzkových dôvodov, pre poruchu na kúrení, a to žiakov 1. – 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie, bude pokračovať v nasledujúci deň po odstránení havárie, najneskôr v pondelok 7.2.2022. Všetci stravníci školskej jedálne sú počas predmetnej rekonštrukcie kúrenia z obedov odhlásení. Za pochopenie ďakujem.

PaedDr. Alexander Suchan

Návrat hore