Úspech z okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 12. 11. 2021 sa konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Spomedzi jedenástich škôl sa náš žiak Patrik Genčúr umiestnil na výbornom prvom mieste v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií) a postúpil už na krajské kolo, ktoré s bude konať 11. 2. 2022.

     Ďakujeme Patrikovi za reprezentáciu našej školy, p. uč. Kataríne Guľašovej za vzornú prípravu nášho žiaka a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole olympiády.

Návrat hore