Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005/ R a vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole a po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva si vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno – vzdelávací proces základnej školy v čase od 28.11.2023 (utorok) do 30.11.2023 (štvrtok).

POZN: Rodič si nemôže uplatňovať pandemickú OČR.

Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená pre žiakov aj prevádzka školskej jedálne, školského klubu detí.

Vyučovanie bude pokračovať od 1.12.2023 (piatok).

Košice 27.11.2023
                                                                                        riaditeľ školy

Vyhlasenie-prerusenia-vyucovania_28.11.-30.11.2023.pdf

Návrat hore