Výsledky informatickej súťaže – iBobor_2023/2024

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa naša škola zapojila do informatickej súťaže iBobor.
Súťaž bola zameraná na logické a algoritmické myslenie.
Celkovo sa do tejto súťaže zapojilo 77 žiakov našej školy, z čoho bolo 21 žiakov úspešných.

Výsledková listina:

Kategória Bobrík (4. a 5. ročník)
Abrar Abobaker IV.A
Tiffany Buncíková V.A
Elena Petronela Paláštyová V.A
Petra Tresová V.B
Patrik Piskáček IV.A
Pavol Čajbík IV.A
Ján Čajbík IV.A
Juraj Kováč V.B
Patrik Hric IV.A
Filip Pučan IV.A
Miroslava Focková V.A
Richard Jeňo IV.B
Anna Zacharová V.A

Kategória Benjamín (6. a 7. ročník)
Emma Fὅzὅová VII.A
Ema Műllerová VII.A
Viktória Béresová VII.A
Rastislav Šulek VII.A
Tuan Hung Dang Van VI.A
Lukáš Hric VII.A
Jakub Homola VII.A
Ha Anh Anna Nguyen Van VII.A

Všetkým srdečne blahoželáme!

Fotoalbum – EduPage

Návrat hore