Triedne rodičovské schôdzky a stretnutie členov Rady rodičov

Vážení rodičia,

riaditeľ školy a triedne učiteľky Vás srdečne pozývajú na informatívne triedne rodičovské schôdzky, ktoré sa uskutočnia v kmeňových triedach Vašich detí v stredu 13.4.2022 v čase od 16:30 do 17.30 hod., alebo individuálne po dohode s triednymi učiteľkami.

Dozviete sa informácie o vých.-vzdel. výsledkoch žiakov za 3. štvrťrok, plánovanom zbere papiera (23.5.-27.5.2022), možnosti venovania 2% daní, termínoch šk. výletov (3.-10.6.2022), atď.

Predseda ZRPŠ zároveň pozýva členov Rady rodičov za jednotlivé triedy na spoločné stretnutie v zborovni 13.4.2022 o 17.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie.

A. Suchan, RŠ

M. Poliačik, preds. ZRPŠ

Návrat hore