Stretnutie s dôchodcami

Dňa 15. novembra sa žiačky našej školy pod vedením p.uč. Novysedlákovej zapojili do programu na stretnutí s dôchodcami na miestnom úrade v rámci “Mesiaca úcty k starším.” 

Návrat hore