Riaditeľské voľno 16.06.2023

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

udeľuje na deň 16.06.2023 (piatok) z prevádzkových dôvodov – riaditeľské voľno žiakom 1. – 9. ročníka školy.

Riadne vyučovanie, bude pokračovať v pondelok 19.06.2023.

Všetci stravníci školskej jedálne sú na uvedený deň z obedov odhlásení, ŠKD bude v spomenutý deň mimo prevádzky.

Riaditeľské voľno je udelené žiakom vzhľadom na odpojenie prívodu vody do budovy pre zabezpečenie prepojenia rekonštruovaných častí potrubí a s tým súvisiacimi prevádzkovými a bezpečnostnými opatreniami.

PaedDr. Alexander Suchan

Návrat hore