Oznam RŠ – Zmena VZN č. 237

Dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Zmenu a pôvodné VZN nájdete na: VZN: 237:  https://www.kosice.sk/vzn/237

Od 1.1.2024 sa:

: mení výška príspevku za ŠKD z 15€ na 20€.

: zvyšuje mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie žiakov do 15 rokov z 5€ na 8€.

: zvyšuje cena obeda pre cudzích stravníkov a zamestnávateľov z 3,80€ na 4,40€.

Návrat hore