Zmena kontaktných údajov školy

Od 1.4.2023 nastáva zmena kontaktných údajov našej školy, konkrétne zmena telefónnych čísiel:

hlavný kontakt školy: 0948 167 577

riaditeľ školy:

PaedDr. Alexander Suchan
telefón: 0911 982 113

zástupca riaditeľa:

Mgr. Alena Opltová
telefón: 0948 167 577

školská jedáleň

vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová
telefón: 0948 584 543
kuchyňa: 0948 765 781

hospodársko-ekonomický referent:

Monika Kožiaková
telefón: 0948 590 919

 

Návrat hore