Poskytovanie dotácie na stravu od 01.05.2023

Vážení rodičia,

Od 01.05.2023 majú všetci žiaci v ZŠ, na základe podania uvedenej Žiadosti (návratky), nárok na dotáciu na obed bez toho, aby prišli rodičia o daňový bonus. Rodič teda dostane aj daňový bonus, aj dotáciu na obed.

Žiadame Vás, aby ste túto NÁVRATKU odoslali OBRATOM prostredníctvom EduPage – modul žiadosti, alebo fyzicky tlačivom, a to najneskôr do 06.04.2023 (štvrtok).

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov.
PRIHLÁŠKA: Prihláška na stravovanie – dieťa

V prípade, ak dieťa nebude prítomné na vyučovaní a rodič ho neodhlási zo stravy, rodič hradí plnú sumu za obed.

Dotácia nepokrýva režijné poplatky – každý stravník bude naďalej platiť mesačne 5 € poplatok za réžiu školskej jedálne.

Ako podať žiadosť (návratku) cez EduPage nájdete na tomto linku: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4450

Všetky dôležité informácie o dotácii nájdete na tomto linku: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacie-na-stravu-od-01.05.2023.html?page_id=1255775

Návrat hore