Košice Star 2023

Aj naši žiaci sa zapojili do 9. ročníka celomestskej súťaže v populárnom speve s názvom Košice Star. Najväčší úspech zaznamenal náš spevácky zbor v zložení žiačok 2., 3. a 4.ročníka, kde v kategórii Zbory získali 3. miesto a žiačka Tiffany BUNCÍKOVÁ, ktorá obsadila taktiež krásne 3. miesto v 2. kategórii.

Srdečne im gratulujeme a zároveň ďakujeme aj p. uč. D. Novysedlákovej za ich vzornú prípravu.

Návrat hore