Skrátenie vyučovania – 31.3.2023

Riaditeľ Základnej školy Starozagorská 8, Košice týmto oznamuje, že dňa 31. marca 2023 (piatok) z organizačných a prevádzkových dôvodov skracuje čas vyučovania pre všetky triedy školy nasledovne:

„Vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou, t. j. o 11:40 hod.“

Činnosť ŠKD sa v uvedenom dni obmedzuje len na čas vydaja stravy a odstravovania žiakov. Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 3.4.2023. O príslušnom opatrení budú informovaní rodičia žiakov prostredníctvom webového sídla školy a EduPage

Návrat hore