Riaditeľské voľno – 20.3.2024

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 20.3.2024 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia Celoslovenského testovania deviatakov T9-2023 riaditeľské voľno pre žiakov 4., 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 21.3.2024.

PaedDr. Alexander Suchan

Návrat hore