Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov T9 – 2024

Vážení rodičia!

Hlavné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční 20. marca 2024 (streda). Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Náhradné testovanie sa uskutoční dňa 4. apríla 2024 (štvrtok) na ZŠ Užhorodská 39, Košice. Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí z objektívnych dôvodov sa testovanie v riadnom termíne nemohli zúčastniť. Bližšie informácie a časový harmonogram T9 – 2024 nájdete na:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

V Košiciach 21.2.2024                                                    Mgr. Gabriela Vojteková, školský koordinátor

Návrat hore