Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

Posledný deň pred prázdninami sa konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Naši recitátori boli opäť úspešní.

Abra Abobaker zo 4.A  si odniesla čestné uznanie
Tiffany Bunciková z 5.A získala 1.miesto. 

Srdečne blahoželáme a Tiffany držíme palce na regionálnom kole. 

Návrat hore