Plenárna a triedne schôdze RZ 13.9.2023

Milí rodičia, zákonní zástupcovia detí!

Srdečne Vás pozývame na plenárnu, triedne schôdze rodičovského združenia a stretnutie Rady školy, ktoré sa uskutočnia dňa 13. septembra 2023 (streda) so začiatkom o 16:30 hod. v priestoroch jedálne a následne v jednotlivých triedach našej školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Návrat hore