Dôležitý oznam k stravovacím nárokom dieťaťa od 01.05.2023

Vážení rodičia,

počnúc 2.5.2023 vzniká riadne prihláseným stravníkom našej Školskej jedálne (ďalej len ŠJ) nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím nárokom dieťaťa. V súvislosti s touto dotáciou vznikajú zákonnému zástupcovi neplnoletých stravníkov i dôležité povinnosti:

– odhlásiť dieťa zo stravy v ŠJ (tel. číslo 0948 765 781) do 08:00 hod. v deň, v ktorom sa žiak nezúčastní vyučovania, príp. pred týmto termínom

– naďalej uhrádzať mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl vo výške 5 eur/mesiac, a to do 5.dňa v každom mesiaci, v ktorom sa dieťa bude stravovať

– vyrovnať ŠJ príp. nedoplatky na stravnom účtovanom podľa pravidiel platných
do 28.4.2023.

Splnením uvedených podmienok sa vyhnete nepríjemnostiam s dodatočnými sankciami. Pri dotácii sa uskutočňuje kontrola dochádzky a odobratia obeda stravníkom.

Odkazy:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacie-na-stravu-od-01.05.2023.html?page_id=1255775

Návrat hore