Oznam riaditeľa školy - 10.5.2021

Od 12.5. je možná náhrada obedov (pre stravníkov v ŠJ) formou obloženej bagety. Zákonní zástupcovia k podávaniu bagiet dajú súhlasné, resp. nesúhlasné stanovisko triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

Oznam riaditeľa školy - 9.5.2021

Vážení stravníci,

po konzultácii s RÚVZ v Košiciach (9.5.25021) Vám týmto oznamujem, že z prevádzkových dôvodov do 21.5.2021 Školská jedáleň pri Základnej škole Starozagorská 8 nebude môcť vydávať stravu. Vydávanie stravy sa začne 24.5.2021.

PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

Sčítanie obyvateľov ako súčasť projektu SODB 2021

Vážení rodičia,                                                                            PLAGÁT

Syndikovať obsah