Riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy

Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 3.4.2019 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2019 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 4.4.2019.
Košice 18.3.2019
PaedDr. Alexander Suchan

Zápis žiakov do 1. ročníka - 5.4.-6.4. 2019

 Zápis žiakov do 1.roč.    pre školský rok 2019/2020                                                                 &nbs

JA UŽ BUDEM PRVÁK!

Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí dňa 20.3.2019 od 1500hod.                      JA UŽ BUDEM PRVÁK!

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka - T9 - 2019

Celoslovenské testovanoie žiakov 9. roč. sa uskutoční 3.4.2019.  INFORMÁCIE

Obedy v ŠJ - 23. - 25.1.2019

Vážení rodičia, v dňoch 23.1.-25.1.2019 z technických príčin nebude v prevádzke ŠJ na ZŠ Starozagorská 8 v Košiciach. Dňa 23.1.2019 dostanú žiaci suchý obed. 24.1. a 25.1.2019 majú žiaci našej školy zabezpečený obed na ZŠ Janigova 2. Dospelí budú zo stravy odhlásení. Presný počet stravníkov na dni 24.1. až 25.1.2019 už bol nahlásený dňa 23.01.2019 ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice. Včas neodhlásenú stravu si tam môžete preložiť do obedára (podľa pokynov uvedenej školy). Školská jedáleň pri ZŠ Starozagorská 8 Košice prijíma vyhlášky resp.

Informatívne zasadnutia združenia rodičov - 10.1.2019

Dňa 10.1.2019 sa uskutočnia informatívne zasadnutia združenia rodičov od 1630hod. v triedach príslušných ročníkov ZŠ.

Vianočná akadémia 2018

Vážení rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ AKADÉMIU 2018 dňa 17.12.2018 o 1630 v školskej jedálni.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
počas dňa riaditeľského voľna /streda 21.11.2018/ sú žiaci 6. až 9. ročníka hromadne odhlásení zo stravy. V prípade, že sa niektorí prihlásiť na obed chcú, musia toto prihlásenie realizovať najneskôr 21.11.2018 ráno do 8.00 hod. u vedúcej jedálne (t.č.: 055/ 6440 956).

Starozagoriáda 2018 - 21.11.2018

Srdečne Vás pozývame na Starozagoriádu 2018. Čo vás čaká? - Pasovanie prvákov. Ochutnávka zdravej výživy.

Riaditeľské voľno - 21.11.2018

     Riaditeľ ZŠ Starozagorská 8 Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 21.11.2018 (streda) z organizačných a prevádzkových dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania piatakov T5-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka školy. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 22.11.2018.

Syndikovať obsah