1 2 3

Facebook Novinky

Pozri na Facebooku
Pozri na Facebooku
🎄Vianoce sú za dverami a naši žiaci nám v utorok 19.12.2023 priniesli nádhernú vianočnú atmosféru svojim vystúpením ⭐️Ešte zajtra sa vidíme na skrátenom vyučovaní , a potom si už naplno užívajte prázdniny, vychutnajte si najkrajšie sviatky v roku v pokoji a radosti 🙂❄️☃️🏔🎄🎆🎁🎿⛸️🎉🏂🥯🍰🎄Šťastné a veselé praje ZŠ Starozagorská ❤️ ... ViacMenej
Pozri na Facebooku
Našim druhákom sa páčia tvorivé dielne v CVČ Korejska 😊V rámci eko hodiny si vyrobili huňatého Gaštanka 🧆🙂Dnes navštívili CVČ opäť 🙂Október je " mesiac úcty k starším " a tak deti vyrobili darček pre babičky a deduškov v domove dôchodcov 🙂 ... ViacMenej
Pozri na Facebooku

Špeciálne triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Máte školopovinné dieťa s narušeným vývinom reči, s vývinovou dysfáziou,
s ťažkou dysláliou, či inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti?

Neváhajte, a kontaktujte nás, pretože kapacita týchto tried je obmedzená.

Sme školou, ktorá zriadila a otvorila ako prvá v Košiciach v roku 2011 prvý ročník špeciálnej triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).

Podmienky pre prijatie deťaťa

  • veková hranica 6 rokov

  • odporučenie psychológa

  • odporučenie logopéda

  • odporučenie špeciálneho pedagóga

  • žiadosť rodiča

Kontakt

tel. číslo : 0948 167 577

e-mail: info@zsstarozagorska.sk

web: www.zsstarozagorska.sk

Návrat hore