Základný plavecký výcvik

Od 16.1.2023 do 3.2.2023 žiaci 3.A a 3.B absolvovali plavecký výcvik na ZŠ Trebišovská. Pod vedením pána učiteľa sa žiaci najskôr naučili robiť vo vode medúzu, ležať na vode, hru Mrázik, no predovšetkým plávať štýlom kraul a znak. Na záver plaveckého kurzu každý žiak ukázal svoju plaveckú zručnosť. Celý kurz bol ukončený plaveckými pretekmi za čo každý dostal vysvedčenie a víťazi medaily.

Návrat hore