Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 23.2.2023

I. kategória POÉZIA

 1. miesto: Tiffany Buncíková, IV.A
 2. miesto: Eva Zacharová, II.A
 3. miesto: Alexandra Rusková, III.A

I. kategória PRÓZA

 1. miesto: Sofia Takáčová, IV.A
 2. miesto: Romana Šimková, II.A
 3. miesto: neudelené

Čestné uznanie: Lea Kisiday, IV.A

III. kategória  POÉZIA

 1. miesto: Diana Roľková, IX.A
 2. miesto: Daniela Turčíková, VIII.A
 3. miesto: neudelené

Čestné uznanie: Sofia Kis-Bodnárová, VIII.A

II. kategória POÉZIA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: neudelené
 3. miesto: Ema Főzőová, Lukáš Hric, VI.A

II. kategória PRÓZA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: neudelené
 3. miesto: Daniela Kochmanová, VI.A
Návrat hore