Plenárna a triedne schôdze rodičovského združenia

Milí rodičia, zákonní zástupcovia detí!

Srdečne Vás pozývame na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 14. septembra 2022 (streda) so začiatkom o 16:30 hod. v priestoroch jedálne a následne v jednotlivých triedach našej školy.

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť!

Návrat hore