Príbeh hudby

Prvý jesenný deň privítali žiaci druhého stupňa v Dome umenia na pásme Príbeh hudby. Účinkoval v ňom Bratislavský chlapčenský spevácky zbor v kombinácii so Štátnou filharmóniou Košice. Bolo to pre žiakov pútavé i interaktívne a vďaka hudbe prežili zaujímavé dopoludnie. Zároveň mali možnosť  vypočuť si vybrané diela významných slovenských skladateľov z minulosti i zo súčasnosti pod taktovkou pána dirigenta Gabriela Rovňáka, ktorý bol zároveň aj moderátorom spomínaného programu.

Ďakujeme účinkujúcim, sólistom, zboru a symfonickému orchestru, ako aj pani učiteľke Novysedlákovej, za krásny kultúrny zážitok.
 
Návrat hore