Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005/ R a vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole a po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva si vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení prerušujeme výchovno – vzdelávací proces základnej školy v čase

od 21. 12. 2022 (streda) do 22.12. 2022 (štvrtok).

POZN: Rodič si nemôže uplatňovať pandemickú OČR.

Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená pre žiakov aj prevádzka školskej jedálne, školského klubu detí.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách od 9.1.2023 (pondelok).

Košice 20.12.2022

                                                                                        riaditeľ školy

Návrat hore