OZNAM RŠ

Vážení rodičia,

rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach (15.12.2022) ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Predmetné VZN zmenilo od 1. januára 2023 poplatky za školské kluby detí z 11 eur na 15 eur a žiakom na 1. stupni základnej školy až do veku 11 rokov sa poplatok za obed zvýšil z 1,15 eura na sumu 1,90 eura a ich starším spolužiakom z 1,23 eura na 2,10 eura. Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 5 eur.

Viac na: https://www.kosice.sk/vzn/237

Košice 20.12.2022

                                                                                            riaditeľ školy

Návrat hore