Oznam riaditeľa školy – 9.5.2021

Vážení stravníci,

po konzultácii s RÚVZ v Košiciach (9.5.25021) Vám týmto oznamujem, že z prevádzkových dôvodov do 21.5.2021 Školská jedáleň pri Základnej škole Starozagorská 8 nebude môcť vydávať stravu. Vydávanie stravy sa začne 24.5.2021.

PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

Návrat hore