Oznam riaditeľa školy – 10.5.2021

Od 12.5. je možná náhrada obedov (pre stravníkov v ŠJ) formou obloženej bagety. Zákonní zástupcovia k podávaniu bagiet dajú súhlasné, resp. nesúhlasné stanovisko triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

Návrat hore