Oznam riaditeľa školy 24.2.2021

V termínoch:

–           26.2.2021 od 16.00 do 18.00 hod.

–           27.2.2021 od 9.00 do 12.00 hod.

sa na našom MOM (vchod z CVČ) budú môcť testovať len:

:  rodičia našich žiakov na 1. st.,

: zamestnanci našej školy,

: rodičia žiakov partnerskej materskej školy (Cottbuská 34, Košice),

: zamestnanci partnerskej materskej školy (Cottbuská 34, Košice).

Návrat hore