Otvorenie šk. roka 2022/2023

Otvorenie šk. r. 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8.30 hod. pred vchodom do školy.

Triednické hodiny budú končiť o 10.00 hod.

Návrat hore